Skip to content

Funktionsmedicin – din nyckel till bättre hälsa

Denna artikel är i samarbete med läkarklinikerna Funmed. Besök dem och boka ett kostnadsfritt samtal med en sjuksköterska här för att få veta hur du kan få hjälp att optimera din hälsa. 

Denna artikel är i samarbete med läkarklinikerna Funmed. Besök dem och boka ett kostnadsfritt samtal med en sjuksköterska här för att få veta hur du kan få hjälp att optimera din hälsa. 

Känner du igen dig i magbesvär, trötthet, huvudvärk, problem med mensen, eller eksem som dyker upp här och där? Du är inte ensam. Vi lever i en tid där hälsoproblem har blivit allt vanligare. Det verkar som om det nya normala är att känna sig lite sjuk, eller åtminstone inte helt frisk. Många accepterar detta som en självklar del av livet. Men behöver det verkligen vara så? 

När du går till doktorn med ett symtom får du ofta medicin för att lindra just det symtomet, men hur ofta får du reda på vad som egentligen händer i din kropp? Varför du upplever smärta, obehag eller dåligt mående?

Funktionsmedicin är en medicinsk inriktning som söker svaren på dessa frågor. Genom att på vetenskaplig grund kartlägga och behandla underliggande orsaker till sjukdomar och hälsobesvär, kan vi hjälpa dig att förstå och förbättra din hälsa på ett djupare plan.

Traditionell sjukvård är ”organfragmenterad”, det vill säga en typ av läkare för varje del av kroppen. Men din kropp är ett komplex av sammanvävda system, där olika delar påverkar varandra. En obalans någonstans i kroppen, till exempel en inflammation, kan påverka fler funktioner än bara den där obalansen finns. Det kan räcka med en felplacerad bit för att hela ditt komplexa kroppspussel ska bli snedvridet. Med hjälp av funktionsmedicin letar vi efter dina skeva pusselbitar och hjälper dig att sätta dem på rätt plats.

Säg exempelvis att du har besvär med sköldkörteln eller med återkommande uppblåsthet i magen. Inom funktionsmedicin konstaterar vi inte att du har detta, utan kollar på varför genom att söka orsaken till att dessa tillstånd uppsått för att sedan skapa en individanpassad plan för att läka orsaken och därmed även symptomen. 

Välkommen till Funmed


Funmed är Europas största funktionsmedicinska klinik. Vi finns på flera platser i Sverige. Som medlem hos oss tas du omhand av ett vårdteam bestående av legitimerade läkare och sjuksköterskor med både traditionell utbildning och spetskompetens inom funktionsmedicin. 

I ditt vårdteam ingår dessutom din funktionsmedicinska hälsocoach, som inte bara är experte på förändringsarbete utan också har djupa kunskaper om individanpassad kost, träning, sömn och stresshantering. Vi hjälper både dig som har långvariga problem, dig som harlättare besvär ochdig som vill förebygga ohälsa och optimera en redan god hälsa för att öka möjligheter att leva ett långt och friskt liv.


Din hälsa i fokus


Att hitta de underliggande orsakerna till hälsobesvär kräver noggrann utredning av varje patients situation. Målet är att utforma en individuell behandlingsplan. Vi ställer många frågor om din livsstil och hälsohistorik. Vi tar reda påhur du mår nu och hur du har mått tidigare i livet. Ditt vårdteam kan konsten att lyssna och ställa rätt frågor för att lära känna dig och förstå dina utmaningar.  De tar sig tid att lära känna just dig och dina problem. 


Att mäta är att veta


Vi genomför många olika tester och mätningar för att du och din läkare ska få en bredare förståelse för din hälsa och ditt mående. Vi vill ta reda på hur eventuella besvär uppstår och hur de kan förebyggas. Vi har stort fokus på att din magtarmfunktion är i gott skick och mäter förutom de vanliga blodproverna även brett näringsstatus, inflammation, antioxidanter, matsmältning, tarmflora och tungmetaller. Vår erfarenhet är att det är få människor som har riktigt bra värden. Det är svårt att behålla en optimal inre miljö i vårt moderna samhälle! 

Funktionsmedicin är inte bara en behandlingsmetod, det är en resa mot en djupare förståelse för din kropp och din hälsa. Det är en resa där vi tillsammans kartlägger ditt mående, identifierar de underliggande orsakerna till dina besvär och skapar en individanpassad behandlingsplan. Vi ser till helheten, inte bara symtomen. Vi ser till dig, inte bara sjukdomen. 

Genom att betrakta kroppen som en helhet och använda individanpassad behandling, kan funktionsmedicin vara nyckeln till en bättre och mer varaktig hälsa. Det handlar om att guida dig i att lägga pusslet så att alla bitar hamnar rätt. Vi hjälper dig att må bra idag – och på lång sikt. Välkommen till Funmed. Tillsammans kan vi förändra ditt liv.

Boka ett kostnadsfritt samtal och få upp till 50 % rabatt på ditt testpaket, gäller om 1 december. 

Boka ett kostnadsfritt samtal med en av Funmeds sjuksköterskor här för att se vad de kan göra för dig här. 

Just nu har Funmed ett fantastiskt erbjudande för dig och en vän, partner eller kollega. Gå ihop med din accountability partner för att få 50 % rabatt på era provpaket när ni blir medlemmar. Erbjudandet gäller på paket upp till 19 990 SEK och tom 1/12-2023.

Får du inte med någon mer på resan kan du istället ange koden DAILY 10 för 10 % rabatt på ditt köp.

Cart

Your cart is currently empty.

Start Shopping

Select options